<html><div style='background-color:'><P>Hello,</P>
<P>Im currently using the xml-rpc client supplied by usefulinc and my php-error log is getting full with the following two deprecated errors on different lines... </P>
<P>[Mon Mar&nbsp; 6 14:19:21 2006] [error] : Assigning the return value of new by reference is deprecated occured in /var/opt/www/lib/xmlrpc.inc.php on line 3382<BR><BR>= This code:&nbsp; $msg =&amp; new xmlrpcmsg('system.methodSignature');<BR></P>
<P>[Mon Mar&nbsp; 6 14:19:21 2006] [error] : is_a(): Deprecated. Please use the instanceof operator occured in /var/opt/www/liib/xmlrpc.inc.php on line 1948<BR><BR>= This code:&nbsp;&nbsp;if(is_object($par) &amp;&amp; is_a($par, 'xmlrpcval'))<BR><BR></P>
<P><BR>Is there any easy way this can be fixed? I know removing the &amp; will work, but it might be a problem with more complex operations?.. I couldnt find anything about this elsewhere..</P>
<P>Thanks in advance!</P>
<P>Jip Hogenboom<BR></P>
<DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Courier New'">DISCLAIMER: Berichten via e-mail en hun bijlage(n) zijn mogelijk vertrouwelijk en/of beschermd door auteursrechten en altijd uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en deze e-mail en de bijlagen te vernietigen.&nbsp;Ik&nbsp;ben niet verantwoordelijk en wijs iedere aansprakelijkheid af voor of in verband met alle gevolgen en/of schade van de verzending, ontvangst en/of inhoud van deze e-mail.&nbsp;Ik betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen 
van virussen in (de bijlage(n) bij) dit bericht, doch aanvaar geen aansprakelijkheid hiervoor. U dient dan ook zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></DIV></div></html>